stævne i 50 meter bassin

13. marts 2019

Lørdag den 16. marts er 50 meter bas­si­net opta­get hele dagen, af dyg­ti­ge svøm­me­re som del­ta­ger i Herning Svømmeklubs distan­ce stæv­ne. De andre faci­li­te­ter er åbne som van­li­ge God dag

Læs mere

Du kan stadig nå at deltage

4. marts 2019

Vi er nu gået ind i den sid­ste måned af den natio­na­le SWIMTAG kon­kur­ren­ce. Husk at alle der gen­nem­fø­rer, del­ta­ger i lod­træk­nin­gen om hoved­præ­mi­en. Find mere info­ma­tion HER.

Læs mere