Svingende brusevandstemperatur

26. okto­ber 2018

Vi har desvær­re pro­ble­mer med sty­rin­gen af tem­pe­ra­tu­ren på bru­se­van­det. Brusevandet kan der­for svin­ge mel­lem 40 og 26 gra­der. Vi arbej­der på at løse pro­ble­met. Vi bekla­ger og håber på godt bru­se­vand igen fra ons­dag den. 31/10 🙏

Læs mere

Svømmestævne 2. til 4. november

6. sep­tem­ber 2018

Fra fre­dag den 2. novem­ber kl. 14.00 til og med søn­dag den 4. novem­ber 2018 er 25 meter- og spring­bas­si­net luk­ket på grund af svøm­mestæv­ne. Vores andre faci­li­te­ter er åbne som van­lig.

Læs mere