Indlæg af Herning Bad

Svømmestævne 22. september

Lørdag den 22. sep­tem­ber er 25 meter- og spring­bas­si­net luk­ket fra kl. 8.00 til 14.00 på grund af svøm­mestæv­ne. Vores andre faci­li­te­ter er åbne som van­lig.

Læs mere

Nye tider hos massøren

massagerum

Fra 10. juli 2018 er der nye tider hos mas­sø­ren. Mandag kl. 12.00 til 18.00 Tirsdag kl. 12.00 til 16.00 Onsdag kl. 15.00 til 20.00 Torsdag kl. 15.00 til 20.00

Læs mere

50 meter bassin lukket

På grund af en defekt bas­sin­vands cir­ku­la­tions­pum­pe, er 50 meter bas­si­net luk­ket. Vi for­ven­ter opstart igen sidst i uge 27. Nærmer infor­ma­tion føl­ger. Alle andre faci­li­te­ter er åbne, også det dej­li­ge uden­dørs­bas­sin.

Læs mere

På kanten i Herning Svømmehal

Jan Gintberg og Beredskabsstyrelsen Midtjylland har i dag brugt en del timer i Herning Svømmehal, for at fil­me til nye afsnit af den popu­læ­re­re tv-serie der hed­der »på kan­ten«.

Læs mere

Salt i udendørsbassin

I dag fre­dag er der kom­met 4 tons salt i vores dej­li­ge uden­dørs­bas­sin – kom for­bi og nyd van­det, samt mulig­he­den for afslap­ning i vores lig­ge­sto­le

Læs mere

Svømmehallens fødselsdag

Vanen tro fejre vi svøm­me­hal­lens fød­sels­dag, tirs­dag den 12. juni. Der vil fra kl. 6.30 – 9.00 være kaf­fe og mor­gen­mad til alle. Kl. 7.00 vil årets mor­gen svøm­mer bli­ver kåret. Husk du kan stem­me på årets mor­gensvøm­mer – det­te sker via en stem­me­sed­del som du hen­ter og afle­ve­rer i svøm­me­hal­lens recep­tion.

Læs mere

Udendørsbassinet er åbent

Så er vores dej­li­ge uden­dørs­bas­sin ble­vet åbnet for år, samt mas­ser af plad­ser på vores beha­ge­li­ge lig­ge­sto­le. Vandet kan sta­dig godt være lidt køligt (ca. 22 gra­der).

Læs mere

Vi cykler

Personalet i Herning Svømmehal har valgt at støt­te op om Kommunes opfor­dring, til at tage cyk­len på arbej­de – vi cyk­ler i maj måned.

Læs mere