Indlæg af Herning Bad

En inspirerende aften

Personalet øver jævn­ligt, for at være skar­pe i en uhelds­si­tu­a­tion. Fredag den 30. novem­ber var per­so­na­let sam­let til en opfrisk­ning, både på land og i van­det. Der var prak­ti­ske øvel­ser med HLR, hjer­testar­ter og for­skel­li­ge uhelds­si­tu­a­tio­ner. En inspi­re­ren­de aften, hvor man­ge for­skel­li­ge situ­a­tio­ner blev gen­nem­gå­et og afprø­vet

Læs mere

Klubmesterskaber 14 – 15 dec.

Herning Svømmeklub afhol­der klub­mester­ska­ber, der­for er 25 meter bas­si­net luk­ket fra fre­dag den 14. decem­ber kl. 16.00 til og med lør­dag den 15. decem­ber kl. 14.00. Vores andre faci­li­te­ter ar åbne som van­lig.

Læs mere

Svingende brusevandstemperatur

Vi har desvær­re pro­ble­mer med sty­rin­gen af tem­pe­ra­tu­ren på bru­se­van­det. Brusevandet kan der­for svin­ge mel­lem 40 og 26 gra­der. Vi arbej­der på at løse pro­ble­met. Vi bekla­ger og håber på godt bru­se­vand igen fra ons­dag den. 31/10 🙏

Læs mere

Svømmestævne 2. til 4. november

Fra fre­dag den 2. novem­ber kl. 14.00 til og med søn­dag den 4. novem­ber 2018 er 25 meter- og spring­bas­si­net luk­ket på grund af svøm­mestæv­ne. Vores andre faci­li­te­ter er åbne som van­lig.

Læs mere

Nye tider hos massøren

massagerum

Fra 10. juli 2018 er der nye tider hos mas­sø­ren. Mandag kl. 12.00 til 18.00 Tirsdag kl. 12.00 til 16.00 Onsdag kl. 15.00 til 20.00 Torsdag kl. 15.00 til 20.00

Læs mere

50 meter bassin lukket

På grund af en defekt bas­sin­vands cir­ku­la­tions­pum­pe, er 50 meter bas­si­net luk­ket. Vi for­ven­ter opstart igen sidst i uge 27. Nærmer infor­ma­tion føl­ger. Alle andre faci­li­te­ter er åbne, også det dej­li­ge uden­dørs­bas­sin.

Læs mere

På kanten i Herning Svømmehal

Jan Gintberg og Beredskabsstyrelsen Midtjylland har i dag brugt en del timer i Herning Svømmehal, for at fil­me til nye afsnit af den popu­læ­re­re tv-serie der hed­der »på kan­ten«.

Læs mere