Svømmehal-m-graa-logo - ny

ALLE VORES BASSINER

I Herning Svømmehal har vi fan­ta­sti­ske svøm­me­fa­ci­li­te­ter.

bassiner herning bad familie hallen

FAMILIEHALLEN

I fami­lie­hal­len er van­det 33,9 gra­der varmt. Der er et stort bas­sin med tre for­skel­li­ge vand­dyb­der.

I vores fami­lie­af­de­ling, er der tre vand­dyb­der på hen­holds­vis 30, 60 og 90 cm.

25 meter bassin bassiner herning bad

25 METER BASSINET

Vores 25 meter bas­sin, som er 12,5 meter bred, bru­ges pri­mært til motions­svøm­ning, leg og aqua-motion. Bassinet kan opde­les i 6 baner.Vanddybden er 1.30 m til 1.80 m.

Efter behov opde­les bas­si­net med bane­tov, så der er plads til både legen­de børn og til motions­svøm­me­re.

I 25 meter bas­si­net er van­det 28 gra­der varmt.

bassiner herning bad springbassin spring bassing

SPRINGBASSINET

Springbassinet er 12,5 x 12,5 meter bred og 3,80 meter dybt. Der er altid en mas­se akti­vi­tet fra 1 og 3 meter vip­per­ner. De fle­ste unger elsker at sprin­ge i van­det og ikke mindst se, hvem der kan lave de bed­ste bom­ber.

 

Når der er ønske om det, luk­kes der for udspring, og bas­si­net bli­ver i ste­det fyldt med andre lege­ting, som man kan morer sig med. Vi synes, leg er en natur­lig del af glæ­den ved van­det, men altid med ube­tin­get fokus på sik­ker­hed.

50 bassin 2016

50 METER BASSIN

I Herning svøm­me­hal har vi mas­ser af plads til både motio­ni­ster og til klub akti­vi­te­ter. Vores fan­ta­sti­ske svøm­me­hal byder på et svøm­me­bas­sin på 25 x 50 meter. Hver bane er impo­ne­ren­de 2,5 meter bred. Vanddybden er 2 meter i hele bas­si­net.

 

Vi er både stol­te og gla­de over, at vi kan til­by­de så meget vand at svøm­me i til vores bru­ge­re.

25 meter bassin bassiner herning bad undervisning bassin

BASSIN TIL UNDERVISNING

Vi har to under­vis­nings­bas­si­ner, der er pla­ce­ret i et sepa­rat rum, så der er ro til under­vis­nin­gen – Bassinerne har en vand­dyb­de på hen­holds­vis 90 cm. og 110 cm. Størrelsen er 12 x 10 meter. Vandtemperaturen er 30 gra­der.

udendoers-2016

UDENDØRS BASSIN

Bassinet er 12,5 x 25 meter, med en vand­dyb­de i hele bas­si­net på 1.10 meter. Vandet til­fø­res 4 ton salt og det giver en ople­vel­se af at bade i mid­del­ha­vet. En fan­ta­stisk ople­vel­se at svøm­me i uden­dørs­bas­si­net. Temperaturen i van­det er mel­lem 23 og 26 gra­der.