motionsrum

MOTIONSRUM

Her kan du træ­ne krop­pens mus­k­ler og kredsløb

I motions­rum­met er der mulig­hed for at træ­ne krop­pens mus­k­ler og kredsløb, også kal­det god gam­mel­dags legem­sø­vel­ser. Vores maski­ner sik­rer, at øvel­ser­ne udfø­res kor­rekt. Vi har maski­ner til både genop­træ­ning og kredsløb­stræ­ning.

 

Vi hen­ven­der os til dig, der ønsker at ved­li­ge­hol­de krop­pens musku­la­tur, fore­byg­ge slid og ska­der og har brug for genop­træ­ning.

 

Bestil gra­tis prø­ve­ti­me
Ring på tele­fon 9628 8685 eller hen­vend dig ved infor­ma­tions­di­sken næste gang du besø­ger Herning Svømmehal. Du vil efter­føl­gen­de bli­ve rin­get op, af vores motions­rums-instruk­tør.

FORTEGNELSE OVER TRÆNINGSMASKINER OG UDSTYR

Navn Mærke Træner
1 Leg exten­sion David 300 Bagside lår
1 Leg curl David 200 Knæstrækkeren
1 Leg addi­tion David 320 inder­si­de lår
1 Leg abduction David 310 Yderside lår
1 Pec deck David 500 Brystmusklen
1 Chest Press David 510 Bryst & tri­ceps
1 Shoulder Press David 610 Skuldre
3 Mavetræningsbænk David 90 Mave, skrå & lige
2 Lat pul­l­down David M21 Ryg
3 Adjustable pul­ley David M63 Ryg/biceps
1 Multi Press David M30 Flere mus­k­ler
1 Horisontal row David M23 Ryg og biceps
1 Leg Press David M14 Knæstrækkeren og læg
1 Chin bar David M24 Biceps og stræk
1 Multipower bænkpress Squat m.m.
1 Rygtræning David 20 Ryggen
3 Kondicykler Technogym Opvarmning / kredsløb
1 Kondicykel Monark Opvarmning / kredsløb
1 Crosstrainer Johansson e8000 Opvarmning / kredsløb
1 Crosstrainer Johansson e7000 Opvarmning / kredsløb
1 Romaskine Concept 2 Kredsløbstræning
1 Løbebånd Johansson t8000 E Kredsløbstræning
1 Skråbænk med curl­stang Biceps
Håndvægte stort sor­ti­ment Styrketræning
Fodledstræner Fodled
Hjul til træ­ning af mavemus­k­ler Mave og ryg

ANTI DOPING DANMARK KONTROL

Som bru­ger af Herning Svømmehals motions­rum kan du bli­ve udpe­get til doping­kon­trol af kon­trol­lan­ter fra Anti Doping Danmark (ADD).
Dette inde­bæ­rer, at du skal aflæg­ge en urin­prø­ve inden du for­la­der Herning Svømmehals motions­rum. Prøven kan ikke afgi­ves på et sene­re tids­punkt.
Undlader du at gen­nem­fø­re kon­trol­len, eller testes du posi­tiv, er sank­tio­nen ude­luk­kel­se i mindst 2 år fra Herning Svømmehals motions­rum samt alle andre cen­tre, som har en sam­ar­bejds­af­ta­le med ADD.
Din sank­tion vil være regi­stre­ret i Dopingregistret, ind­til den udlø­ber.

 

http://www.antidoping.dk/dopingkontrol_i_danmark/samarbejde-med-fitnesscentre/dopingkontrol-i-kommercielle-fitnesscentre/medlemsbetingelser%20-%20centre%20med%20individuel%20add%20aftale