Julemanden kigger forbi

20. decem­ber 2018

Vi er så hel­di­ge, at igen i år kom­mer jule­man­den for­bi Herning Svømmehal den 24. decem­ber mel­lem kl. 8.00 til 12.00. Der ud over  hol­der vi åben alle jule­da­ge­ne – se vores åbning­sti­der her på hjem­mesi­den eller følg os på Facebook. Rigtig glæ­de­lig jul og godt nytår

Læs mere

En inspirerende aften

4. decem­ber 2018

Personalet øver jævn­ligt, for at være skar­pe i en uhelds­si­tu­a­tion. Fredag den 30. novem­ber var per­so­na­let sam­let til en opfrisk­ning, både på land og i van­det. Der var prak­ti­ske øvel­ser med HLR, hjer­testar­ter og for­skel­li­ge uhelds­si­tu­a­tio­ner. En inspi­re­ren­de aften, hvor man­ge for­skel­li­ge situ­a­tio­ner blev gen­nem­gå­et og afprø­vet

Læs mere