DM i svømning

25. maj 2016
25 meter bassin bassiner herning bad 50 meter bassin

I peri­o­den den 24. juni fra kl. 16.00 til den 3. juli afhol­des der DM i svøm­ning her i huset. Det bli­ver en stor ople­vel­se, hvor lan­dets bed­ste svøm­me­re kom­mer på besøg. Det bety­der ikke, at der ikke er plads til vores gæster. I hele peri­o­den vil 4 baner i 25 meter-, spring-, og uden­dørs­bas­si­net samt fami­lie­hal­len står til jeres rådig­hed.…

Læs mere

ALLE BASSINER ER ÅBNE

25. febru­ar 2016

Også 25 meter, spring­bas­sin og bas­si­ner ved sau­na er nu åbne Mandag den 15. febru­ar kl. 12 blev vi klar til at åbne de sid­ste bas­si­ner. Indkøring af bas­si­ner tog desvær­re lidt læn­ge­re tid en bereg­net – men nu er alt klar. Dykkere fra Herning Dykkerklub Perlen hjalp hen over wee­ken­den med at få bund…

Læs mere