Aqua motion

AQUA-MOTION TIDER

Der har været en del for­vir­ring omkring tider­ne på Aqua motion her efter som­mer­fe­ri­en.
Denne for­vir­ring bekla­ger jeg meget, og som kon­se­kvens af det­te, har vi i Aqua tea­met beslut­tet at lave tider­ne mere ens. Fra 1. sep­tem­ber 2016 vil Aqua tider­ne man­dag og ons­dag aften være:
25 meter (lav vand) kl. 18.00 til 18.45
Springbassin (dyb vand) kl. 19.00 til 19.45

Håber I er med på hol­det og bak­ker vores instruk­tø­rer op, da de har været ufor­skyldt i den­ne for­vir­ring.