De glade vindere

Så har de gla­de vin­de­re af Swimtag kon­kur­ren­cen »Svøm Danmark 2019« afhen­tet deres præ­mi­er. Stort til­lyk­ke til dem 🙂