Du kan stadig nå at deltage

Vi er nu gået ind i den sid­ste måned af den natio­na­le SWIMTAG kon­kur­ren­ce. Husk at alle der gen­nem­fø­rer, del­ta­ger i lod­træk­nin­gen om hoved­præ­mi­en. Find mere info­ma­tion HER.