solarium

SOLSKINSVØMMEHALLEN

Moderne og god­kend­te sola­ri­er til vores gæster

VOICE-GUIDE

Guider dig på dansk, gen­nem bru­gen af sola­ri­et

X-SENS

Tryk på en knap og en duft af hav­bri­se vil bre­de sig, og sam­ti­dig fjer­ne lug­ten af sola­rie.

SKULDER BRUNER

Sørger for, at solen også når rundt om dine skul­dre.

HPS ANSIGTSFILTER

Øger bru­nings­re­sul­ta­tet
med 60%

MP3

Sæt din egen mp3 afspil­ler til, og lyt til musik­ken med fan­ta­stiek sou­ro­undso­und.

ERGONOMISK FORMET LIGGEPLADE

Behageligt for­met efter krop­pens kur­ver.

STØJREDUCERET MED 30% FOR AT GØRE OPLEVELSEN ENDNU BEDRE!

solarie_Luxura