MÆRKESVØMNING

MÆRKESVØMNING

En sund måde at gøre dig »bemær­ket« på

Om du svøm­mer 100 eller 5000 meter, så kan du nu købe et mær­ke som bevis på din præ­sta­tion.
Mærke & diplom købes i infor­ma­tion til 20 kr.

 

400 meter svømmemærkeDu skal selv med­brin­ge en per­son der kan tæl­le baner for dig.

Optællingsseddel udle­ve­res gra­tis i infor­ma­tio­nen.

Du kan købe et mær­ke på føl­gen­de distan­ce:

100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1250, 2000, 3000, 4000 & 5000 meter

 

For at opnå et mær­ke skal du kun­ne svøm­me uden

hjæl­pe­mid­ler som eksem­pel­vis svøm­me­fød­der, bæl­te eller pau­se ved kan­ten.

 

Du er vel­kom­men til at hen­ven­de dig til per­so­na­let for mere infor­ma­tion.

 

God svøm­me­tur – god for­nø­jel­se.