En inspirerende aften

4. decem­ber 2018

Personalet øver jævn­ligt, for at være skar­pe i en uhelds­si­tu­a­tion. Fredag den 30. novem­ber var per­so­na­let sam­let til en opfrisk­ning, både på land og i van­det. Der var prak­ti­ske øvel­ser med HLR, hjer­testar­ter og for­skel­li­ge uhelds­si­tu­a­tio­ner. En inspi­re­ren­de aften, hvor man­ge for­skel­li­ge situ­a­tio­ner blev gen­nem­gå­et og afprø­vet

Læs mere

Nyhed til den lille sult

19. novem­ber 2018

Vi har fået ny auto­mat hvor det er muligt at købe for­skel­li­ge typer kaf­fe, kakao og mæl­ke­pro­duk­ter til den lil­le sult.

Læs mere