cafe 2017

SVØMMEHALLENS CAFE

Her kan du nyde med­bragt mad, læse din avis og slap­pe af

Herning Svømmehal har fle­re ste­der i både våd- og tøraf­de­lin­gen, hvor man kan sid­de og nyde mad. Du har mulig­hed for at købe is, soda­vand, jui­ce, kaf­fe, the samt slik og cho­ko­la­de.

 

Du er også vel­kom­men til at med­brin­ge egen mad og drik­ke­va­re eller bestil­le mad ude fra.

 

Cafe mil­jø­et er dej­ligt afslap­pen­de efter en god svøm­me­tur, men også et hyg­ge­ligt områ­de, hvis du bare ven­ter, mens dit barn er til under­vis­ning.