massagerum

MASSAGE

Vi til­by­der mas­sa­ge af ømme mus­k­ler og sport­s­ska­der

Herning Svømmehals mas­sør Kim Thrane Christensen er eksa­mi­ne­ret sport­s­mas­sør med over 20 års års erfa­ring i mas­sa­ger af sport­s­ska­der og ømme mus­k­ler.

 

Selv om Kim Thrane er sport­s­mas­sør, så er det ikke kun sport­s­folk, der kan kom­me i behand­ling. Ømme mus­k­ler som føl­ge af dår­li­ge arbejds­stil­lin­ger, for­stræk­kel­se i for­bin­del­se med have­ar­bej­de og andre hver­dags­ska­der, behand­les også af svøm­me­hal­lens mas­sør.

 

Sidst men ikke mindst kan du selv­føl­ge­lig også bru­ge mas­sa­gen til ren for­kælel­se til dig selv eller som gave til en ven.

 

Du fin­der mas­sø­rens åbning­sti­der her: herningbad.dk/aabningstider/massoer/

 

Bestil plads – Ring på tele­fon 9628 8685 eller hen­vend dig ved recep­tio­nen næste gang du besø­ger Herning Svømmehal.