SAUNA GUS

SAUNAGUS

Det er varmt, men også utro­ligt dej­ligt

Saunagus er en ble­vet en kæm­pe suc­ces i Herning Svømmehal.

Saunagus er en spe­ci­el ople­vel­se, så hvis du ikke har prø­vet det end­nu, så kom og vær med. Under sau­nagus vil gus­meste­ren hæl­de æte­ri­ske oli­er og vand på sau­na­en, og dam­pe­ne spre­des i hele rum­met ved gus­meste­rens »pro­pelsving« med hånd­klæ­det.

Gusmesteren sen­der ister­nin­ger rundt og alle nyder godt af de æte­ri­ske oli­ers duft og virk­ning på blandt andet ånde­dræt­tet. Den vel­gø­ren­de sau­nagus er spe­ci­elt berømt og beryg­tet hos her­rer­ne, hvor pra­le­ri­er­ne af og til gør luf­ten i sau­na­en tyk. Kvindernes sau­nagus nydes, som en vel­væ­re­op­le­vel­se for at til­go­de­se krop­pens behov for afslap­ning og der udveks­les ofte gode råd mod det­te og hint.

 

EVENTS
Har du brug for at arran­ge­re ekstra­or­di­nær sau­nagus, kan du hen­ven­de dig til Herning Svømmehal for at høre nær­me­re om pri­ser og lave afta­le her­om.
Kontakt Herning Svømmehal på tele­fon 9628 8685 eller mail til: bade@herning.dk