billede-reception2016

Kontakt

Udfyld neden­stå­en­de for­mu­lar for at kon­tak­te svøm­me­hal­len

Indtast ven­ligst dit navn.
Indtast ven­ligst et emne.
Indtast ven­ligst et gyl­digt tele­fon­num­mer.
Indtast ven­ligst en besked

MANGLER DU SVAR ET KONKRET SPØRGSMÅL

Reception: 96 28 86 85

Jette Lundø Michaelsen

Halinspektør
Personale og udlej­ning
Telefon 9628 8689
svmjm@herning.dk

 

Jan Lyager Knudsen
Ansvarshavende hal­in­spek­tør
Telefon 9628 8690
svmjk@herning.dk