IMG_4292

PRISER I 2019

Her kan du se pri­ser­ne i svøm­me­hal­len for alle ser­vi­cey­del­ser

Billetpriser Pris Pr. stk
1 adgangs­bil­let – for ét barn 28,00 DKK
2 adgangs­bil­let­ter – for én vok­sen 56,00 DKK
10 adgangs­bil­let­ter 208,00 DKK 20,80 DKK
20 adgangs­bil­let­ter 373,00 DKK 18,65 DKK
50 adgangs­bil­let­ter 711,00 DKK 14,22 DKK
100 adgangs­bil­let­ter 1.159,00 DKK 11,59 DKK
Vaskebillet (adgang til bru­se­rum og sau­na) 33,00 DKK
Adgangsbilletter
Svømning barn 1 bil­let
Svømning vok­sen
Motionsrum vok­sen
2 bil­let­ter
2 bil­let­ter
Baby aqua med instruk­tør 2 bil­let­ter
Efter du har givet 1 eller 2 bil­let­ter, som beskre­vet oven­for, kan du til­kø­be adgang til yder­li­ge­re akti­vi­te­ter.
Adgang til motions­rum / svøm­ning 1 bil­let
Aqua-motion 1 bil­let
Motion vok­sen med til­køb af Aqua 1 bil­let
Solarie – uden bru­se­bad og sau­na
3 min. 10,00 DKK
Massage    Kræver sær­lig bil­let
25 minut­ters mas­sa­ge 242,00 DKK
50 minut­ters mas­sa­ge 484,00 DKK
Årskort
Årskort til motions­rum + 62 kr. til et mag­net­kort 2.098,00 DKK
Årskort til svøm – vok­sen + 62 kr. til et mag­net­kort 2.098,00 DKK
Årskort til svøm og motion + 62 kr. til et mag­net­kort 3.234,00 DKK
Alle mag­net­kort 62,00 DKK
Swimtag
Medlemskort til regi­stre­ring af svøm­me­ti­der, som gæl­der i ube­græn­set tid. 62,00 DKK
Diverse pri­ser
Saunaleje – Damer / Herre pr. time 49,00 DKK
Mødelokale pr. time 77,00 DKK
Leje af motions­lo­ka­le 383,00 DKK
Vandarealer inden­dørs. Timepris pr m2 2,00 DKK
Vandarealer uden­dørs: Timepris pr. m2 0,50 DKK
Livredder- og ren­gø­rings­ma­ski­ne 371,00 DKK
Instruktør 448,00 DKK

Forskel på barn og voksen

0 til og med 3 år = gra­tis adgang.
4 til og med 14 år = barn
15 år og  der­over = vok­sen

Køb af gavekort

Du kan købe gave­kort til Herning Svømmehals akti­vi­te­ter f.eks. svøm­ning, mas­sa­ge eller motions­rum­met.

Ring og bestil på tele­fon 96 28 86 85

SPAR MANGE PENGE VED STORKØB

Vi opfor­drer til, at du benyt­ter vores rabat­til­bud på bil­let­ter.
Køber du én enkelt adgangs­bil­let til f.eks. svøm­ning koster det­te 56,00 kr. for én vok­sen.
Du opnår rabat alle­re­de ved køb af 10 adgangs­bil­let­ter.
Hvis du køber 100 bil­let­ter, spa­rer tæt på 50% i for­hold til enkelt­køb.
Prisen for at svøm­me ved køb af 100 bil­let­ter er såle­des kun 23,18 kr. for en vok­sen.
Rabatter frem­går af pris­li­sten øverst.

Husk også, at bil­let­ter­ne ikke er per­son­li­ge, men kan deles mel­lem fle­re. I kan såle­des være fle­re per­so­ner, om at købe et stort antal bil­let­ter.

Billetter købt i tid­li­ge­re år, refun­de­res ikke, men gæl­der natur­lig­vis sta­dig til den ydel­se de oprin­de­ligt er købt til.

Garderobeskabe

For at mind­ske risi­ko­en for tyve­ri, opfor­drer vi til, at du benyt­ter vores gar­dero­be­ska­be til opbe­va­ring af dine ting. Dette kræ­ver, at du med­brin­ger kr. 20,-,  som du selv­føl­ge­lig får retur efter brug.

Hver dag til luk­ke­tid tøm­mes alle ska­be for glem­te ting og sager. Aflåste ska­be låses op, og even­tu­el­le glem­te sager fjer­nes.