Et øjebliks uopmærksomhed og det kan gå galt. Læs derfor, hvordan du gør dit besøg til en sikker fornøjelse i brochuren om badesikkerhed i Herning Svømmehal HER

Herning Svømmehal har sammen med politiet, gennemgået procedure og sikkerhedsudstyr vedrørende gæsternes sikkerhed og de fandt intet at påtale.
 
De vigtigste baderegler - det gælder din sikkerhed

 • Bad aldrig alene.
 • Kan du ikke svømme, skal du bruge både svømmevinger og bælte - og være, hvor du kan bunde - og under konstant opsyn.
 • Bad ikke, når du har indtaget alkohol.
 • Konkurrer aldrig i, hvor længe du kan opholde dig med hovedet under vand.
 • Undersøg vanddybden før et hovedspring.
 • Tryk ikke andre ned i vandet.
 • Skub ikke andre i vandet.
 • Epileptikere og badende med dårligt hjerte skal være under konstant opsyn af en hjælper.
 • Lær at svømme.

Det er sjovt, men ikke unden risiko - at opholde sig i og ved vand - om det er udendørs, ved hav eller sø, som indendørs i en svømmehal.
Hvert år drukner børn og voksne i forbindelse med aktiviteter i vand. Du kan selv gøre meget, for at det ikke sker.
Send aldrig dine børn eller andre, der ikke er stabile svømmere, alene i svømmehallen.
Lad aldrig dine børn være uden dit opsyn, når de er i svømmehallen. Et øjebliks uopmærksomhed og det kan gå galt.

I Herning Svømmehal er der altid personale til stede, når der er offentlig badning, men ikke ved alle bassiner.
Svømmehallens personale gør alt, hvad der er muligt, for at undgå, at der sker drukneulykker, men de kan ikke se alt hvert sekund.

Du benytter svømmehallen og dens faciliteter på eget ansvar

At bade på eget ansvar i en svømmehal betyder, at du selv har ansvaret for din egen sikkerhed.
Læg ikke ansvar over på andre, heller ikke større søskende. Gør du det, er dine børn i risikogruppen.

Personalet har opmærksomheden samlet om de gæster, der er i hallen. Ikke kun dem, der er i vandet, men også dem, som bevæger sig rundt på bassinkanten, de kan nemlig også komme til skade eller gøre skade på andre. Fx. ved at springe i vandet fra siderne og ramme ned i en svømmende.

Tidligere drukneulykker har vist, at en drukneulykke oftest opstår:

 • når badende konkurrerer i at holde sig under vandet i længst tid
 • hvis man med tvang holder hinanden ned under vandet
 • når en ikke habil svømmer bliver svømmet ned eller ind i
 • når ikke habile svømmere ikke holdes under opsyn af pårørende
 • når en badende får et ildebefindende.

Epilepsikere er en meget udsat gruppe ved badning og har du epilepsi, skal du altid lave en aftale med en god ven, om at holde øje med dig. Et epileptisk anfald udløst i vand, vil altid medføre at vedkommende går til bunds, hvis ikke der gribes ind.

Personalet er uddannede og trænede i at forudse farlige situationer, og vil gribe ind, hvis de ser optræk til noget farligt. De kan/er:

 • minimerer risikoen for, at en nærdrukneulykke får en tragisk udgang
 • yder en kvalificeret indsats, når ulykken er ude
 • trænede i at bruge svømmehallens sikkerhedsudstyr
 • ikke garantere alle badernes sikkerhed
 • ingen garanti imod drukneulykker
 • ikke se alt hvert sekund

Sikkerhed
 

HUSK – DU OPHOLDER DIG I HERNING SVØMMEHAL PÅ EGET ANSVAR

Ved foreninger og grupper påtager svømmehallen sig ikke ansvaret for tilsyn med skolers/klubbers/institutioners børn og unge. Lederen/bestyrelsen/institutionen har det fulde tilsyn og ansvar.

Det er låners ansvar, at der er et fornødent opsyn med de badende. Herning Svømmehal er udlejer og har intet ansvar for de badende.
Herning Svømmehal har ansvar for at vandkvaliteten og hygiejnen er i orden og at bygninger, inventar og udstyr er i brugbar stand.
 
Svømmebassiner
Bassiner eller dele af bassinerne kan være udlånt til andre bruger.

Der er ikke badeværter til stede ved bassinkanten når Herning Svømmehal lånes ud.

Sikkerhedsudstyr
Herning Svømmehal har gennem årene investeret i teknisk sikkerhedsudstyr. For at få et bedre overblik, har svømmehallen installeret kameraer over alle bassinerne. Det giver et bedre billede af, hvad der sker under vandoverfladen end opsyn ved bassinkanten.
Svømmehallen har genoplivningsudstyr til kunstigt åndedræt og hjertestarter, ligesom der er træningsudstyr til praktisk vedligeholdelse af genoplivning med hjertemassage.

Lejer skal altid holde sig orienteret om hallens genoplivnings- og sikkerhedsudstyr, hvor det befinder sig og hvordan det betjenes. Svømmehallen har en førstehjælpstaske med genoplivningsudstyr så som ilt og hjertestarter. Denne forefindes i ITV-rummet.

Alarm/nødknapper
Der er placeret 16 rød/gule nødknapper i alle bassinområder
Alarm/nødknapperne bruges når der er sket en ulykke, hvor svømmehallens personale skal tilkaldes for at yde førstehjælp.

Førstehjælpsuddannelse
Herning Svømmehals badeværter består hvert år erhvervslivredderprøven. Denne indeholder en praktisk del i vand, og en praktisk samt teoretisk førstehjælp del på land.
Eksaminationen gennemprøves af en autoriseret dommer.

Hvordan opdages den druknede
Erfaringerne viser, at det oftest er en af de badende, der svømmer frem og tilbage, som først får øje på en forulykket i bassinet og tilkalder personalet .
Personalet yder derefter den nødvendige kvalificerede indsats.

Vil du vide mere om svømmehallens sikkerhedssystem, eller badeværternes færdigheder - så kontakt os. Vi viser gerne det hele frem og svarer på eventuelle spørgsmål.